reklama

Votum zaufania i absolutorium

drukuj
przeczytano: 1645 razy
Leszek Ozimek, 01.07.2019

Na sesji rady miejskiej w Goleniowie, która odbyła się w miniony piątek 28 czerwca, burmistrz Robert Krupowicz otrzymał votum zaufania po przedstawieniu raportu o stanie gminy za rok 2018 i absolutorium za wykonanie budżetu.

W obecności 19 radnych dokończono przerwaną dwa dni wcześniej sesję i 11 głosami "za" przy 5 przeciwnych oraz 3 wstrzymujących radni udzielili burmistrzowi votum zaufania, a parę chwil potem 13 głosami "za" przy 5 przeciwnych i jednym wstrzymującym się absolutorium .
Najwięcej czasu zajęła radnym czterogodzinna prezentacja, a potem dyskusja nad raportem o stanie gminy za rok 2018. Mimo, że ustawa nakazuje przygotowanie tego raportu burmistrzowi, ten zlecił jego sporządzenie za blisko 20 tys zł firmie zewnętrznej, a sam go tylko formalnie firmował. Burmistrz Robert Krupowicz tłumaczył to tym, że on zrozumiał zapis ustawy o raporcie, jako swoistym audycie stanu gminy. A skoro ma to być audyt, to jego zdaniem najlepiej żeby zrobiła to firma zewnętrzna - w tym przypadku wybrał szczecińskie centrum szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL).  I to jej dwaj przedstawiciele (na zdjęciu stoją za Bartoszem Wilkiem), a nie burmistrz zaprezentowali radnym 130 stronicowy raport. Do nich też kierowali swoje uwagi i pytania radni, oni też na nie odpowiadali. Dwoje radnych - Danuta Faryniarz i Łukasz Mituła - zrecenzowali raport dłuższymi wypowiedziami. Radna Faryniarz wytknęła autorom konkretne błędy merytoryczne w raporcie, na co wyjątkowo zareagował burmistrz, a nie autorzy raportu. Zarzucił nawet radnej konfabulacje. Zebranym trudno było ustalić kto ma rację, bo wymagało to konfrontacji wielu dokumentów. Burmistrz zapowiedział odpowiedź pisemną na postawione zarzuty i dopiero wtedy będzie można to miarodajnie ocenić. Głos w sprawie raportu mogli też zabrać upoważnieni przez co najmniej 50 mieszkańców gminy - ten warunek spełnili  Edward Życki i Bartosz Wilk. Ten pierwszy na sesji być nie mógł, więc zapowiedział pisemną ocenę raportu.  Drugi swoją wygłosił - a była ona umiarkowanie krytyczna. Obie - tak jak wspomniane krytyczne opinie dwojga radnych - nie miały jednak wpływu na wynik głosowania, bo zdecydowała dyscyplina grupowa. Jedenastka burmistrza nad raportem nie dyskutowała, tylko jednomyślnie go poparła. Głosowanie nad absolutorium było tylko konsekwencją udzielonego już wcześnie votum zaufania.

komentarze (Aby komentować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem - zarejestruj się lub zaloguj)

Czy gdzieś jest dostępny do poczytania ten raport?

dodany przez Michal Wentruba, dnia 01.07.2019, 13:14:07

Panie Michal Wentruba oczywiście na BIP.

dodany przez diego706, dnia 01.07.2019, 14:07:51

W powyższej informacji brakuje informacji o stanowisku RIO, która ustosunkowała się do wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium urzędującemu burmistrzowi. A szkoda. Myślę, że wiele ono wnosi do dyskusji o przebiegu piątkowej sesji. I jeszcze jedno. Uważam, że dobrze się stało że raport został zrobiony przez firmę zewnętrzną. Bo w mojej ocenie jest on wtedy zdecydowanie bardziej wiarygodny, od ewentualnej oceny własnych dokonań, przez ocenianą osobę.Ktokolwiek by nią był.
W uzupełnieniu powyższej relacji:
,,Wyjątkowo długo, bo siedem godzin trwała piątkowa sesja Rady Miejskiej. Najwięcej czasu zajęło przedstawienie raportu o stanie Gminy Goleniów za rok 2018 oraz dyskusja nad tym dokumentem.

W dyskusji nad raportem, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/strony/20310.dhtml wzięli udział radni oraz pan Bartosz Wilk, mieszkaniec Gminy Goleniów – jeden z dwóch chętnych obywateli, którzy zgłosili się do zabrania głosu. Po dyskusji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania: 11 radnych było za, 5 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Rozpatrzono też sprawozdanie finansowe Gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleniów za rok 2018. Dokumenty wcześniej zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, organ sprawujący kontrolę nad finansami gmin. Opinia była pozytywna. Rada Miejska podjęła uchwałę o zaakceptowaniu obu sprawozdań: 13 głosów za, 5 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja nad sprawą absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów, czyli stwierdzenia, czy prawidłowo realizował on budżet uchwalony przez Radę Miejską. Komisja Rewizyjna wnioskowała o nieudzielenie absolutorium, ale ten wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. RIO w uzasadnieniu swojej opinii stwierdziło, że „(…) wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium jest pozbawiony podstaw natury faktycznej”. W głosowaniu projekt uchwały o udzieleniu absolutorium poparło 13 radnych, 5 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Pełny zapis video absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/strony/20418.dhtml "

dodany przez Piotrek Walkowiak, dnia 01.07.2019, 16:29:02

W polityce sezon ogorkowy, a u nas mimo zaru lejacego sie z nieba, sie dzieje! :) Raport 130 stron (!) ahh te nasze lokalne bareizmy) Drodzy politykierzy ... na dzialeczke, na basenik, nad morze! Zbierac sily bo jesien bedzie bardziej niz intensywna!!

dodany przez saturator, dnia 01.07.2019, 22:56:12

Sprytnie z tym dworcem...

dodany przez zmartwych.wstaly, dnia 03.07.2019, 18:11:01

Dokument Raportu o stanie Gminy Goleniów opracowano w składzie:
mgr Robert Żarkowski
dr Agnieszka Malkowska
dr Arkadiusz Malkowski
dr inż. Andrzej Sobczyk
We współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Goleniów.
Trza poczytać ... 131 stron ...

dodany przez Michal Wentruba, dnia 04.07.2019, 14:07:53

Art. 28aa. sam. gminny
Raport o stanie gminy
1.
Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia - CO NIE ZNACZY ŻE MA NAPISAĆ GO SAM - W TEJ KWESTII NIE WIDZĘ POTRZEBY DALSZEJ DYSKUSJI - radzie gminy raport o stanie gminy.
2.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3.
Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4.
Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
5.
W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1)
w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2)
w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
10.
W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a uchwała w sprawie absolutorium dla wójta ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

dodany przez Michal Wentruba, dnia 04.07.2019, 14:11:41

reklama

GALERIA ZDJĘĆ

Festyn Walczymy o Emilka

Paweł Palica - 20.10.2019

13
Środa
Listopad 2019
Arkadii
Krystyna
Stanisławy
Listopad, 2019
PnWtŚrCzPtSN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

poprzedni dzisiaj następny

GOLENIÓW W STAREJ FOTOGRAFII

OSTATNIO KOMENTOWANE

"@ biustonosz - nie chodzi o "zawartość portfela" a o dokonania i wiedzę które to obligują do pełnienia funkcji społecznych i zabierania głosu w sprawach które wymagają choćby odrobinę wiedzy tematyczn..." - To niegrzeczne i niedopuszczalne

"A przy okazji, ostatnio setki 737-800 zostalo zawieszonych w sluzbie a w kilkudziesieciu stwierdzono spekania materialu. Sam Rayanair zawiesil 50 maszyn tego typu. Troche slaba sytuacja..." - Łatwiej do Kopenhagi

"Przypadek?! .., nie sądzę..." - Łatwiej do Kopenhagi

"Panie Michale, zgoda, ale...nie ma sie co dziwic jerzowi, bo problemow jest sporo, a olewanie dobrowolnych sugestii fachowca to tak troche slabe jest. Zobaczymy, czy Burmistrz podejmnie problem, na kt..." - Będzie przejście i nowy peron?

"Szanowny Krzysztof Sypień , zdaje się, że na spotkaniu w sprawie "trupa" jakim jest obecny budynek GDK był szanowny wiceburmistrz pan Banach. Ja rozumiem, że jest takie oczekiwanie części społeczeństw..." - To niegrzeczne i niedopuszczalne

"szanowny @Michał Grzybowski (jerzu007) - skaczesz od sasa do lasa z tematami ;-) . Przedstawiasz złe decyzje i złe rozwiązania Burmistrza lub rozwiązania nie po Twojej myśli. Czy przykładasz wagę z dr..." - Będzie przejście i nowy peron?

"Trafiony, zatopiony!" - To niegrzeczne i niedopuszczalne

"Oczywiście trudno zaakceptować nieobecności i "luźne" podejście do udziału w sesjach Rady Miejskiej czy pracach komisji, o ile nie jest to związane z sytacją losową, zdrowotną, rodzinną, itp. Skoro je..." - To niegrzeczne i niedopuszczalne

"Natomiast ja chciałbym poznać listę obecności radnych na sesjach. Myślę, że coś takiego funkcjonujące publicznie, było by czynnikiem dyscyplinującym." - To niegrzeczne i niedopuszczalne

"Gabriel Maniecki z Hanzy Goleniów zajął w MILI OPEN drugie miejsce z czasem 00:04:45" - Biegli dla Niepodległej

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Aby skontaktować się z nami możesz
zadzwonić pod nr.: 91 418 26 01
lub wysłać e-mail:
redaktor | reklama | administrator